Ta roboten ut av de ansatte!

Er det på tide å la de ansatte få mer tid til kreativitet og oppgaveløsning? La roboten hjelpe deg.
Ta roboten ut av de ansatte

Hva er egentlig intelligent automatisering?

Intelligent automatisering er kombinasjonen av kunstig intelligens og automatisering for å oppnå økt effektivitet og kvalitet, kostnadsbesparelse og frigjøring av verdifull tid. Intelligent automatisering kan systematisere og presentere store mengder informasjon og data på en intuitiv måte, slik at vi har innsikt til å fatte gode beslutninger i sanntid. Videre kan teknologien automatisere hele forretningsprosesser eller arbeidsflyter, samtidig som den lærer av egne utførte arbeidsoppgaver. Dette bidrar til at den stadig blir smartere og jobber enda mer effektivt.

Begrepet “digitale medarbeidere” blir brukt til å beskrive intelligente automatiseringer som tar over tidkrevende arbeidsoppgaver som tidligere krevde menneskelig arbeidskraft i utførelsen.

Les også: GIEK og Eksportkreditt fikk bedre samhandling med API

Hva er gevinstrealiseringen?

Mulighetsrommet til å løse utfordringer med intelligent automatisering, utvides, ettersom teknologier fra talegjenkjenning, naturlig språkvehandling og maskinlæring forbedres og blir mer anvendbar i flere sektorer. Vi benytter blant annet Robotic Process Automation, chatbots og maskinlæring i våre prosjekter til å implementere digitale medarbeidere. Disse teknologiene krever ingen endring i eksisterende IT-landskap og tilbyr derfor lav risiko og investeringskostnader ved innfasing. Vi erfarer at automatisering av arbeidsprosesser ved hjelp av disse teknologiene gir en umiddelbar avkastning på investeringen. Følgende fordeler kan, eksempelvis, bli oppnådd med intelligent automatisering:

  • økt produktivitet – digitale medarbeidere som er alltid på jobb, og gjør kun det de er bedt om
  • økt datakvalitet – digitale medarbeidere følger et bestemt flytskjema som er styrt av forretningsregler
  • fornøyde medarbeidere – den frigjorte tiden fra repeterende arbeidsprosesser gir mulighetsrom til å håndtere mer interessante arbeidsoppgaver
  • økt tilgjengelighet – digitale medarbeidere samhandler med brukere i deres foretrukne kommunikasjonskanaler
  • en ekstra salgskanal – ved å gi digitale medarbeidere tilgang til data fra kjernesystemene vil de være i stand til å bedrive kundepleie utover de vanligste henvendelsene
  • økt kvalitet – digitale medarbeidere er eksepsjonelt gode på å oppdage feil og avvik slik at tiltak kan utføres i tide
  • økt innovasjonskraft – digitale medarbeidere lærer kontinuerlig og oppdager dermed endringer i mønstre, noe som gir innsikt til å oppdrive nye produkter og tjenester basert på kundebehov

Men er alt virkelig en solskinnshistorie?

Nei, det er selvfølgelig ikke!

Som med andre IT-prosjekter anbefaler vi virksomheter å ha en strategisk tilnærming til intelligent automatisering. En sjelden gang erfarer vi løsninger hvor forretningsledere har implementert teknologier for å automatisere arbeidsprosesser uten å ha gjennomført den viktigste delen av prosjektet – nemlig analysen og re-modelleringen av de eksisterende arbeidsprosessene.

Det velkjente uttrykket “shit in, shit out” er høyst relevant i disse prosjektene også. En gjennomgang av aktivitetene i forretningen er nødvendig for å optimalisere arbeidsprosessene, hvor målet er å løse opp i flaskehalser og forenkle utførelsen slik at effektivitet oppnås. Dette arbeidet danner dessuten grunnlaget for robuste arbeidsprosesser som kan håndteres av kunstig intelligens.

Vi tror at teknologi er et nyttig verktøy for å utvikle oss videre, men maskiner vil aldri, i alle fall i overskuelig fremtid, kunne være 100% uavhengig av menneskelige handlinger. Virksomheter må derfor streve etter å optimalisere samspillet mellom menneske og teknologi for å få maksimert gevinstrealiseringen med intelligent automatisering.

De mest visjonære virksomhetene har ledere med et sofistikert syn på hvordan automatisering kan anvendes i deres virksomhet og har allerede begynt å høste gevinster. Virksomhetene som benytter seg av intelligent automatisering til mer enn kun kostnadskutt, men også fokuserer på å skape mer verdi vil oppnå konkurransefortrinn.

Ta roboten ut av de ansatte!

Vi tror at menneskelig arbeidskraft må utnyttes til å løse komplekse arbeidsoppgaver, og mellommenneskelige samhandlinger. Likevel er mange arbeidstakerne neddynket i repeterende arbeidsoppgaver som frarøver de denne muligheten. Vår visjon er derfor å dra roboten ut av de ansatte slik at de kan fokusere på annet verdiskapende arbeid.

Vi hjelper våre kunder med å digitalisere og automatisere arbeidsprosesser slik at de reduserer kostnader, øker produktivitet og frigjør verdifull tid!

Kom i kontakt med oss i dag!

Søk: