API-plattform for enklere samhandling

Det var liten tvil om at både arbeidshverdagen og kundedialogen måtte digitaliseres. Løsningen ble API.

Fikk øynene opp for API:

– Man kan ikke akkurat komme til kundene med et papirskjema

Hvordan skal vi få kundene og samarbeidspartnerne til å samhandle bedre og lettere med oss?

Dette spørsmålet stilte de seg for noen år tilbake, Haakon Sandbakken hos Eksportkreditt Norge og Eivind Surdal hos GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt). Eksportkreditt og GIEK forvalter statens eksportfinansiering, og Sandbakken og Surdal mente det var viktig at kundene opplevde et enhetlig tilbud, selv om det var to ulike virksomheter

– Vi hadde et ønske om å være til stede for våre kunder der de er. Spørsmålet var hvordan vi skulle greie det, kommenterer Sandbakken.

GIEK og Eksportkreditt mottok søknader om lån og garantier gjennom egne nettsider. Dette var en sentral inngangsport til dialog med kundene.

Eivind Surdal GIEK
Eivind Surdal i GIEK.

 Her måtte det tekniske løsninger til, og etter interne prosesser var det klart at arbeidshverdagen og kundedialogen måtte digitaliseres mer.

– Man kan ikke lenger komme trekkende med et papirskjema eller et pdf-skjema, det vil kunder oppfatte som gammeldags og tungvint, sier Surdal.

Han har for øvrig en klar oppfatning av at kvaliteten på et produkt og særlig kundeopplevelsen blir dårligere hvis virksomheten ikke henger med i den digitale utviklingen.

Oppdaget API

Løsningen ble en API-plattform som skal tilbys banker og andre samarbeidspartnere for enklere samhandling.

Haakon Sandbakken i Eksportkreditt

API (Application Programming Interface), også kalt programmeringsgrensesnitt, gjør at ulike programmer og systemer kan snakke sammen og utveksle informasjon.

– Vi ville bli mer tilgjengelige og vi ville spare tid. Dessuten ville vi forbedre datakvaliteten i systemene våre. Dette er en løsning som kan implementeres i mange tjenester, sier Sandbakken.

Ved hjelp av et API kan applikasjoner gjøre endringer, kjøre prosesser og behandle data på tvers av hverandre. På den måten kan GIEK og Eksportkreditt kommunisere tettere med sine kunder også digitalt, og gjøre søknadsprosessen lettere.

 

Slik fungerer API-plattformen for GIEK og Eksportkreditt

Det er IMARA som er innleid prosjektleder etter å ha vunnet en anbudsrunde.

– API-er tillater banker, fagsystemleverandører og andre som har behov for å kommunisere med dem, å gjøre dette direkte via sine egne løsninger, forteller Dominic Akadimah, som er prosjektleder.

Han forklarer:

– Tenk deg at du er en oljeserviceleverandør og du vil søke lån og garanti for å bygge en oljeplattform i Brasil som inneholder mye norsk utstyr og tjenester. Da kan du med hjelp fra API-plattformen, gjennom ditt eget ERP-system, legge inn en søknad som sendes digitalt fra egne systemer, og rett til mottaker.

Når noen sender en søknad gjennom systemet, sendes den elektronisk til GIEK og Eksportkreditt for behandling. Du kan se statusen på søknaden i ditt eget ERP-system, besvare henvendelser og samhandle med GIEK og Eksportkreditt derfra.

Banker kan innhente informasjon om søknader eller aktive lån for bedriftskunder som har et forhold til GIEK. I tillegg kan bankene tilby kunder å søke lån gjennom nettbanken.

– Dette er idéen bak API-er og API-økonomi, sier Akadimah.

For Surdal og Sandbakken handler det om en forenkling for kunder og partnere og en mer effektiv måte å behandle søknader på.

– Hensikten er å bygge en bro mellom oss og kundene, med API-er og god hjelp fra IMARA er vi på god vei mot dette målet, sier Surdal.

GIEK: 

  • GIEK står for Garantiinstituttet for eksportkreditt.
  • De stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser.
  • Utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten.
  • Garanterer for utlån fra Eksportkreditt og banker, og kontragaranterer for kredittforsikringsselskaper.

Eksportkreditt:

  • Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering.
  • Ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån.
  • Heleid statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Her kan du låne opp til 85 prosent av eksportkontraktens verdi, og få lån med løpetid på opptil 18 år.

Søk: