Våre tjenester

Teknologi er et verktøy som skal gjøre oss bedre. Gjennom tidene har mennesker utviklet teknologi som letter vår hverdag, for eksempel industrielle roboter eller smarttelefoner. Digitaliseringen som foregår i takt med teknologiutviklingen, skal bidra til økt effektivitet og bedre kvalitet på produkter og tjenester. Ikke minst skal digitaliseringen skape gode brukeropplevelser og sømløse prosesser.

RPA

La en digital medarbeider ta over de rutinepregede oppgavene dine. 

Maskin­læring

Data er den nye bedriftsvalutaen. Behandlingen av dataene er essensiell for å skape gode digitale løsninger. Dette fordi du tar beslutninger basert på innsikt. Og det er nettopp dét maskinlæring hjelper deg med.

Chatbot

Lyst på en ny medarbeider? Vi introduserer deg til chatboten, som kan ta ansvar for flere kundehenvendelser.

MS Power Platform

Microsoft Office 365 gir deg muligheten til å benytte MS Power Platform. Vi kan hjelpe deg. 

RPA

Robotisering av arbeidsprosesser med RPA

Menneskene er den mest verdifulle ressursen bedriften har. Det er de ansatte som leverer verdiskapningen og ivaretar interessene til kundene. Derfor er det viktig å investere i frigjøring av tid for disse personene, slik at de kan fokusere  mer på de lønnsomme oppgavene. Ved hjelp av RPA, eller Robotic Prosess automation som det heter, kan du frigjøre ansatte fra manuelle og repeterende arbeidsoppgaver som stjeler tid. Dermed får de mer mulighet til kreativitet og nytenkning.
Da vil mer komplekse arbeidsoppgavene løses raskere og ha høyere kvalitet.

RPA brukes til å digitalisere og automatisere rutineoppgaver ved bruk av robotikk og kunstig intelligens.

Hovedsakelig brukes RPA i repeterende, administrativt arbeid som skal utføres etter gitte regler og prosedyrer, der kreativitet eller intuisjon ikke er nødvendig. Roboten er, i denne sammenhengen, et dataprogram som etterligner arbeidet en person gjør på en datamaskin.

RPA simulerer klikk og tastetrykk en person gjør, i de samme applikasjonene som mennesket bruker. Automatisering med RPA innebærer å instruere roboten til å utføre spesifikke oppgaver, basert på en arbeidsflyt med regler for hvert trinn. For eksempel å flytte en type informasjon fra et skjema til et dokument, eller å kopiere utvalgte elementer fra et regneark til et annet. Innføringen av RPA er raskere, billigere og enklere enn tradisjonell automatisering.

Maskin­læring​

Beslutningsstøtte med maskinlæring

Innsikt, innsikt, innsikt! Dette er noe av det viktigste en bedrift har i dagens digitale verden. Likevel kan det være krevende å sortere, tolke og dra nytte av den store mengden data din bedrift har. Det betyr at du kan gå glipp av enkelte ting som har stort potensiale. Med hjelp fra kunstig intelligens (AI), så kan du finne de viktige dataene om du bruker maskinlæring. Datamaskinene vil da lete etter og finne mønstre i datamengdene dine.
 
Maskinlæring systematiserer og presenterer store mengder informasjon og data på en intuitiv måte. Ved hjelp av algoritmer som finner mønstre i datasett får vi et bedre grunnlag til å ta de riktige beslutningene. Med andre ord, maskinlæring har som mål å lære fra data, for å blant annet kunne forutse hendelser og utfall. Teknikkene i maskinlæring gjør datamaskinen i stand til å utvikle analysemodeller og se etter mønstre i store datamengder, uten å bli bli fortalt eksplisitt hva den skal lete etter. Derfor er maskinlæring det beste verktøyet til å oppdage uforutsette mønstre i eksempelvis handel og kjøp.
Jobbing foran pc-imara

Hva er tiden din verdt for deg?

Mange har flere arbeidsoppgaver enn de har arbeidskraft. Da er det ekstra ergerlig å bruke verdifull tid på repeterende oppgaver. Om du frigjør denne tiden, hva er det verdt for din virksomhet?

Chatbot

Din nye digitale medarbeider

I dag er kundene opptatt av raske svar og kjappe avklaringer. De vil at du skal være tilgjengelig på de plattformene som finnes, enten det er Facbook, Instagram, Twitter eller chat på nettsider. For å kunne møte kundenes behov, tar stadig flere i bruk chatbots.

Utviklingen av chatbots for å treffe brukeren der han eller hun er, blir stadig viktigere for å oppnå gode brukeropplevelser og økt brukertilfredshet. Det gir en god mulighet til å kunne svare kunder på det de lurer på med en gang.

En chatbot er programvare som kommuniserer og samhandler med mennesker via tekst. Teknologien vil avlaste kundeservice og supporttjenester, og frigjør dermed tid annen  kundepleie som fokuserer på de mer kompliserte henvendelsene.

MS Power Platform

En plattform som hjelper alle på arbeidsplassen

MS Power Platform bidrar til å hente ut viktig data, analysere og utvikle virksomheten. Plattformen er ment for medarbeidere, og man trenger ikke være et teknologisk geni for å bruke det. Hele poenget med den, er å gi alle i bedriften et verktøy som analyserer, handler og automatiserer data. Dette gjøres ved hjelp av applikasjoner, blant andre Power BI, PowerApps og Power Automate.

Dette tillater brukerne å kunne lett få store datamengder analysert. Utfra analysene, er det mulig å gjøre smarte forretningsprosesser og man kan automatisere enkelte oppgaver. 

MS Power Platform er en del av Microsoft 365-lisenser. Dermed ligger det mange flere muligheter i lisensen, i tillegg til de tradisjonelle kontorsystemene som Word, Outlook og Excel.