– Starten på et godt og fruktbart partnerskap

"IMARA har gått i dybden for å forstå våre utfordringer og vår teknologi. De har gjort kontinuerlig forbedring på eksisterende løsninger og hjulpet oss i gang med nye automatiseringer, i leveranser med høy kvalitet og på avtalt tid."

Kristian_Aaslund – Vi var på jakt etter en enkel og personlig leverandør for automatisering og prosessforbedring. En som kan være tettere på oss og forstå våre sære behov bedre enn de store leverandørene i markedet. Det har vi virkelig funnet i IMARA, forteller Kristian Aaslund, CDO i 4Service – leverandør av servicetjenester til ulike bransjer.

IMARA har ansvaret for utvikling og drift av 4Service sin RPA-rigg (UIPath), i tillegg til rådgivning på prosessforbedring, automatisering og digitalisering uavhengig av teknologisk plattform. Dette er en jobb 4Service er godt fornøyd med så langt.

– IMARA har gått i dybden for å forstå våre utfordringer og vår teknologi. De har gjort kontinuerlig forbedring på eksisterende løsninger og hjulpet oss i gang med nye automatiseringer, i leveranser med høy kvalitet og på avtalt tid. I tillegg har IMARA kommet med gode forslag til nye forbedringer i våre prosesser og systemer, sier Aaslund.

Han forteller at den viktigste bedringen de har fått er kvaliteten på løsningene IMARA har hjulpet til med. Kvaliteten har oppstått gjennom et enkelt og personlig samarbeid, med effektiv utveksling av informasjon.

– Vi har også fått en leverandør som gjør at vi i langt større grad kan stole på at vår RPA-rigg gjør den kritiske jobben den er satt til og at utfordringer blir tatt tak i raskt og effektivt. Vi er svært godt fornøyd med jobben IMARA har gjort for 4Service så langt, og vi ser stadig flere områder vi kan samarbeide på. Dette er starten på et godt og fruktbart partnerskap.

Søk: