– Vi frigjør de ansattes tid med RPA

"Da vi fikk vite at IMARA fantes og var lokalisert i Drammen med RPA ekspertise så var veien kort til en prat. Mottoet til IMARA er «ta roboten ut av mennesket». Det er det som har skjedd her på HTS. RPA bistår rett og slett med tid, kvalitet og en enklere og mer kreativ arbeidshverdag."

HTS Dynamics har fått designet, utviklet og integrert et RPA-system som automatiserer en databehandlingsprosess mellom to kjernesystemer (ett webbasert og et internt system). Helt konkret så omhandler dette registrering, behandling og kvalitetskontroll av salgsordreinformasjon fra en sentral kunde inn til HTS Dynamics sitt ERP system.

– Flere ansatte internt hadde fått øyne opp for RPA, og da vi fikk vite at IMARA fantes, og var lokalisert i Drammen med RPA ekspertise, så var veien kort til en prat, sier CTO Espen Henriksen-Polanscak. Han forteller at det lenge har vært et ønske blant de ansatte om å frigjøre tid til å gjøre andre oppgaver og  redusere sårbarheten til menneskelig kapasitet for konkrete funksjoner.

– I tillegg så har markeds- og salgsavdelingen lenge sett at ordrebehandlingsarbeidet var modent for fornying. De ønsket bistand og lettelse via teknologi. Implementeringen av RPA-tjenesten var i hovedsak mulighets- og nettverksdrevet, sier Henriksen-Polanscak

IMARA har implementert RPA og sørger nå for at tjenesten fungerer og er tilgjengelig, i tillegg til kontinuerlig forbedring av systemet.

Henriksen-Polanscak forteller at RPA-systemet har oppfylt de ansattes ønske om en enklere hverdag og bistand med informasjonsarbeid rundt salg og kunder.

– Rutinepreget arbeid har blitt automatisert og mer kreativ arbeidskraft frigjort. Behovet for å få en god start i RPA-verden er nådd, og vi er veldig fornøyd med tjenestens funksjonalitet og pålitelighet. Mottoet til IMARA er «ta roboten ut av mennesket». Det er det som har skjedd her på HTS. Motivasjonen er blitt bedre for de som får RPA hjelp, mer tid er gitt tilbake og kvaliteten på dataen som legges inn er enda bedre. RPA bistår rett og slett med tid, kvalitet og en enklere og mer kreativ arbeidshverdag.

Søk: