Få en automation first- strategi!

Automatisering er ikke lenger et diskret initiativ eller verktøy, men rett og slett måten ting bør gjøres på.
Piler med gammelt og nytt

Digitalisering handler ikke lenger om å sette strøm på papirbaserte arbeidsprosesser – det sluttet vi med da vi begynte å benytte epost!

De fleste virksomheter har også adaptert “API first-strategi” de seneste årene og har for lengst kvittet seg med faksmaskinen.

Digitalisering i dag handler om å effektivere virksomheter for å oppnå smidige og raske forretningsprosesser med forutsigbarhet. Videre handler digitalisering om å tilgjengeliggjøre informasjon og data for partnere og kunder i deres foretrukne kanaler slik at man understøtter sømløse prosesser i hele verdikjeden. Digitalisering handler også om å benytte interne og eksterne datakilder til å få innsikt i elementene som påvirker virksomheten.

Digitalisering i dag oppnås best ved å optimalisere samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon. Og derfor må vi nå adaptere en “automation-first” tankegang som beveger seg utover tradisjonelle operasjonelle strategier.

Automatisering og RPA

Automatisering er ikke lenger et diskret initiativ eller verktøy, men rett og slett måten ting bør gjøres på. Robotic Process Automation (RPA), kognitive teknologier og maskinlæring har potensialet til å bli dypt integrert i i den daglige utførelsen av både forretningsprosesser og IT-oppgaver.

For å oppnå en optimalisert drift med robust samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon må vi adaptere en strategisk og målrettet fremgangsmåte ved å først identifisere følgende:

  1. Hva er de grunnleggende delene av prosessene som vi kan automatisere med regelbaserte roboter programmert til å utføre meget spesifikke oppgaver?
  2. Hvilke komplekse oppgaver, som krever større grad av feilhåndtering og kontroll, kan automatiseres av kognitive teknologier med funksjonalitet for mønstergjenkjenning?
  3. Hva står vi igjen med av komplekse oppgaver som er altfor kompliserte for roboter, og som krever menneskelig ekspertise?

 

“Automation-first” betyr altså ikke døden på menneskelig arbeidskraft. Tvert imot åpner det opp for å sette menneskelig arbeidskraft på toppen av arbeidspyramiden. Det åpner for å benytte menneskelige ferdigheter til å løse de mer interessante oppgavene, samtidig som det skaper entusiasme for videre forbedringstiltak og innovasjon i organisasjonen. Det danner grunnlag for hvordan eksisterende og nye forretningsprosesser kan håndteres effektivt og smidig.

Dette er IMARA

IMARA AS er et Drammensbasert IT-selskap som hjelper virksomheter med å optimalisere driften sin. Vi hjelper virksomheter med å skape fremtidens arbeidsplass ved å optimalisere samspillet mellom menneske og teknologi.

Vi benytter fremtidsrettet teknologi til å levere digitale medarbeidere som automatiserer og effektiviserer repeterende og rutinepregede arbeidsprosesser. Dette bidrar til økt produktivitet og kvalitet, reduksjon av kostnader og frigjøring av verdifull tid for de ansatte.

Vår visjon er å ta roboten ut av de ansatte slik at de får frigjort verdifull tid til å fokusere på annet verdiøkende arbeid!

Søk: