fbpx

IMARA

Intelligent Automation

Vi hjelper våre kunder med å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser slik at de øker produktivitet, kvalitet og lønnsomhet!

Om Oss

Vi er et IT-selskap i Drammen som hjelper virksomheter med å optimalisere den daglige driften sin. Vi hjelper virksomheter med å skape fremtidens arbeidsplass ved å optimalisere samspillet mellom menneske og teknologi.

Vi mener at menneskene i en bedrift er den mest verdifulle ressursen bedriften har. Det er de ansatte som leverer verdiskapningen og som ivaretar interessene til kundene. Vi mener derfor at det er viktig å investere i å frigjøre tid for disse menneskene slik at de kan fokusere enda mer på de lønnsomme oppgavene. Frigjør dem fra rutinepregede arbeidsoppgaver som stjeler tid fra å være kreativ og nytenkende. Da vil blant annet de mer komplekse arbeidsoppgavene løses raskere og til høyere kvalitet.

Vi benytter fremtidsrettet teknologi til å levere digitale medarbeidere som automatiserer og effektiviserer repeterende og rutinepregede arbeidsprosesser. Dette bidrar til økt produktivitet og kvalitet, reduksjon av kostnader og frigjøring av verdifull tid for de ansatte.

Prosessoptimalisering

Vi bistår våre kunder med å analysere og modellere arbeidsprosesser slik at de er optimaliserte. Målet er å løse opp i flaskehalser, forenkle prosesser, øke kundetilfredshet og produktivitet.

Dette arbeidet danner grunnlaget for robuste arbeidsprosesser som kan håndteres av kunstig intelligens.

Digitale medarbeidere

Digitale medarbeidere er programvare som lærer seg å utføre arbeidsoppgaver eller utvalgte prosesser på samme måte som oss mennesker. De er ekstrem dyktige. De arbeider raskt og feilfritt, 24 timer i døgnet. De krever ikke lønn, tar ikke ferie eller fri og har aldri syke barn. De bruker heller ikke lang tid på å sette seg inn i arbeidsoppgavene sine.

Vi implementerer digitale medarbeider ved å benytte Robotic Process Automation, chatbots og maskinlæring til å automatisere repeterende og rutinepregede arbeidsprosesser.

Ved å innføre digitale medarbeidere på arbeidsplassen så får de ansatte tid til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver.

Forvaltning

Vi anbefaler våre kunder å la oss håndtere forvaltningen av de digitale medarbeiderne.

Dette fristiller kundene fra programvareinvesteringer og behovet for ny kunnskap. Vi tar oss av det, og tilbyr de digitale medarbeiderne som en tjeneste hvor vi sørger for at de yter sitt beste hver dag - samtidig som vi ved hjelp av maskinlæring enklere kan avdekke nye områder for forbedring.

Men vi jobber like bra i miljøene til våre kunder dersom det er å foretrekke.

Disse kundene stoler på oss

Hvordan vi jobber

Det stilles stadig flere krav til bedre og raskere prosesser i virksomheter. Digitaliseringen skaper forventninger til mer smidige og verdiskapende løsninger. I alle etablerte virksomheter er det et stort antall manuelle og tidkrevende prosesser. Automatisering av disse prosessene gir bedre, raskere og smartere måter å drive forretning på, og ikke minst fornøyde brukere og konkurransefortrinn.

Vi samarbeider tett med våre kunder fra oppdagelsen til innføringen og forvaltningen av automatiserte arbeidsprosesser. Vår arbeidsmetode er kjent av kundene for å være transparent, inkluderende og forutsigbar. Det blir som avtalt!

Forstå

I denne innledende fasen viser vi mulighetsrommet for automatisering av arbeidsprosesser ved hjelp av Robotic Process Automation, chatbots og maskinlæring.

Sammen utforsker vi nåsituasjonen av deres arbeidsprosesser og definerer et ønsket målbilde.

Resultatet av denne fasen er en behovsanalyse som belyser gevinstpunktene ved å automatisere de identifiserte prosessene.

Forbedre

Under denne fasen utvikler vi de identifiserte arbeidsoppgavene etter krav til prosessering, forretningsregler, sikkerhet og lignende.

Vi arbeider tett med kunden for å verifisere og teste løsningene kontinuerlig slik at disse implementeres etter ønske.

Vi tar ansvar for produksjonsetting av løsningene på en trygg måte.

Forvalte

Vi tar gjerne ansvaret for å holde løsningene operasjonelle og optimaliserte til enhver tid. Vi sørger for å overvåke løsningene og vedlikeholde disse på en tilfredsstillende måte.

Dette gir trygghet til våre kunder da vi garanterer oppetid på løsningene og robusthet.

Kunden kan likevel ta dette ansvaret selv i sine driftsmiljøer, og vi gir bistand på forvaltning og vedlikehold av disse.

Robotisering av arbeidsprosesser med RPA

En digital medarbeider implementert med RPA vil kunne ta over arbeidsprosesser som tidligere krevde menneskelig arbeidskraft i utførelsen. Med denne teknologien vil en programvare-robot etterligne menneskelige handlinger i utførelsen av arbeidsoppgaver på en datamaskin. Roboten er mest komfortabel med repetitive og regelbaserte prosesser som ikke endrer seg hyppig. Roboten vil da kunne gjennomføre disse prosessene raskere, mer nøyaktig og til samme tilfredsstillende resultat hver gang.

RPA roboter gir dermed en unik mulighet til å frigjøre menneskelige ressurser og øke deres arbeidskapasitet, samtidig som menneskelige feil elimineres. Teknologien krever ikke endrer i eksisterende IT-systemer, og er derfor kostnadsbesparende sammenlignet med typiske integrasjonsprosjekter for å oppnå det samme.

En robot implementeres som regel i løpet av 4-6 uker, og gir umiddelbar effekt.

Digital medarbeider implementert med Chatbot

Digitaliseringen har ført til at brukere er blitt bedre kravstillere. Dagens brukere har høye forventninger til digitale løsninger og tilgjengeligheten i flere plattformer. Bruken av mobiltelefonen og eksplosjonen av meldingstjenester som Facebook Messenger, Slack, WhatsApp og lignende gir brukerne rett til å kreve samhandling med virksomheter i sanntid via foretrukne medier. Utviklingen av chatbots for å treffe brukeren der han eller hun er, blir stadig viktigere for å oppnå gode brukeropplevelser og økt brukertilfredshet.

En chatbot er programvare som kommuniserer og samhandler med mennesker via tekst. Bruken av teknologien vil redusere henvendelser til kundeservice og supporttjenester. Dette gir frigjort tid for kundepleiere til å fokusere på de mer kompliserte henvendelsene, slik at disse blir raskere håndtert. Virksomheter må likevel streve etter å nyttegjøre seg av denne teknologien til annet enn en erstatning for tradisjonelle FAQ-sider. Ved å integrere chatbots med kjernesystemer vil bot'en ha tilgang til data som gjør den i stand til å bedrive kundepleie utover de vanligste henvendelsene.

Beslutningsstøtte med maskinlæring

Data er den nye bedriftsvalutaen, og behandlingen av disse dataene er essensiell for å skape gode digitale løsninger, eller ta beslutninger basert på innsikt.

Mange virksomheter har store mengder data liggende med ubrukt potensiale. Dette begrunnes ofte med at datamengden er vanskelige å tolke raskt nok for oss mennesker. Maskinlæring systematiserer og presenterer store mengder informasjon og data på en intuitiv måte. Ved hjelp av algoritmer som finner mønstre i datasett får vi et bedre grunnlag til å ta de riktige beslutningene. Med andre ord har maskinlæring som mål å lære fra data, for å blant annet kunne forutse hendelser og utfall.

Teknikkene i maskinlæring gjør datamaskinen i stand til å utvikle analysemodeller og se etter mønstre i store datamengder, uten å bli bli fortalt eksplisitt hva den skal lete etter. Dermed er maskinlæring det beste verktøyet til å oppdage uforutsette mønstre i eksempelvis handel og kjøp.

Hva er tiden din verdt for deg?

De fleste virksomheter har i dag flere arbeidsoppgaver enn de har arbeidskraft. Da er det ekstra ergerlig å bruke verdifull tid på dagligdagse oppgaver. Hva er det verdt for virksomheten din å frigjøre deg for denne tiden? Hvilke andre verdiøkende oppgaver kan du da løse?

Ta roboten ut av mennesket!

Frigjør de ansatte fra manuelle, repeterende oppgaver slik at de kan fokusere mer på kundepleie og annet verdiøkende arbeid.

Team

Våre ansatte har lang fartstid som konsulenter, og har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet seg inngående forretningsforståelse innenfor mange ulike bransjer og sektorer.

Dominic Akadimah

Dominic Akadimah

Founder/CEO

* Bachelor i ingeniørfag
* Virksomhetarkitekt
* Prosjekt- og prosessleder
* Business Analyst
* TOGAF 9.1 Certified
* Certified Scrum Master
* Certified Scrum Product Owner

Mihai Cerbu

Mihai Cerbu

Senior Automation Developer

* Bachelor i Ingeniørfag
* RPA Developer Advanced Certification
* UiPath RPA platform
* Tech lead
* Business Process Modelling
* Microsoft Azure
* Microsoft .NET

Mahamud Ismail

Mahamud Ismail

Automation Developer

* Bachelor i ingeniørfag - data
* RPA Developer Advanced Certification
* UiPath RPA platform
* Chatbot builder
* Python
* Microsoft Azure
* Microsoft .NET

  Siste nytt

  Kontakt oss

  Vi hører gjerne fra deg!
  Vil du vite mer om oss? Kontakt oss i dag!

  +47 905 69 071

  Nedre Storgate 37
  3015 Drammen

  automate@imara.ai